Ondersteuning door RIQQ

Een stevige culturele basis voor kinderen in de regio

RIQQ kan scholen ondersteunen bij:

  • Ontwikkelen en uitwerken van beleidsplannen of ideeen over cultuureducatie
  • Thema's en vakgebieden voor cultuuronderwijs
  • Overzicht van het aanbod in de regio in de cultuurmarktplaats
  • Het cultureel jaarprogramma met lessenreeksen en projecten
  • Beantwoorden van vragen van ICC-ers
  • Subsidieaanvragen

De combinatiefunctionaris cultuur brengen aanbieders en scholen met elkaar in contact en kan de wensen van de scholen doorgeven zodat de aanbieders die in hun activiteiten mee kunnen nemen.
Zij kan daarvoor afspraken maken, planningen regelen en zoeken voorstellingen op thema. 
Ook is zij op de hoogte van de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Hieronder vind je een overzicht van projecten en activiteiten die op scholen zijn gerealiseerd met ondersteuning van de combinatiefunctionaris.