Onze Partners

Uw steun is voor ons van belang

Onze activiteiten worden voor een deel gefinancierd met gemeentelijke subsidiegelden. Daarnaast zijn er inkomsten uit entreegelden, fondsen, verkoop van drukwerk, donaties en sponsoring. 

Voor projecten kunnen wij regelmatig een beroep doen op een aantal fondsen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds of VSB fonds. Dit is voor ons van groot belang.   

Wilt u ook een steentje bijdragen aan het culturele leven in Rheden?

Wij nodigen bedrijven van harte uit om sponsor te worden en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het rijke culturele leven in de gemeente Rheden. Daar willen wij natuurlijk graag iets voor terug doen. Hoe en wat precies bespreekt Koen van der Mark graag met u. Telefoon: 0313-41 56 03. E-mail: info@dezoomerij.nl