Burgemeester De Bruinprijs

Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars
Afbeelding behorende bij Burgemeester De Bruinprijs

BURGEMEESTER DE BRUINPRIJS

De Zoomerij biedt beroepskunstenaars, die aan het begin van hun loopbaan staan en in de gemeente Rheden wonen (of een duidelijke binding met de gemeente Rheden hebben) de mogelijkheid in aanmerking te komen voor de Burgemeester de Bruinprijs, de culturele aanmoedigingsprijs voor Rhedens talent. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2.000.- verbonden.

Kandidaten voor deze prijs kunnen zowel worden voorgedragen als zichzelf hiervoor opgeven. Ook kunnen suggesties worden ingediend voor een kunstmanifestatie, waarbij meerdere kunstdisciplines betrokken zijn. Prijswinnaars uit het verleden zijn o.a. Emmy Verheij, Gerrit van Middelkoop en Floor Eimers.

Op 1 december 2023 werd de prijs uitgereikt aan fotograferend beeldend kunstenaar Tony Dočekal. Uit het juryrapport: "Zij toont geen haast in haar werk en fotografeert bedachtzaam. ... Met haar fotografie vertelt zij verhalen en maakt inzichtelijk wat haar inspireert. Daarin ligt haar kunstzinnige kwaliteit."

De kunstdisciplines die voor de prijs in aanmerking komen zijn:

* muziek (instrumentaal, vocaal, directie, compositie);
* dans (klassiek en modern ballet, choreografie);
* literatuur;
* beeldende kunst (beeldhouwen, tekenen, schilderen, grafiek, multi-media);
* toneel/kleinkunst (acteren, regie, mime, cabaret, musical);
* film en fotografie;
* vormgeving (sieraden, architectuur, binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving).

Kandidaten worden voorgedragen bij de Zoomerij, Ericaplein 5, 6951 CP Dieren. De voordracht moet vergezeld gaan van een uitgebreide c.v. en motivatie. Het aanleveren van geluid- en/of beelddrager kan behulpzaam zijn bij de beoordeling van de kandidaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen van der Mark via koen.vandermark@dezoomerij.nl

Burgemeester de Bruinprijs

De Burgemeester de Bruinprijs is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor startende professionele kunstenaars. Meestal zal het daarbij gaan om jonge mensen, maar dit hoeft niet! Met grote zorgvuldigheid wordt bekeken of aan de gestelde criteria wordt voldaan:

  • Een band hebben met de gemeente Rheden.
  • Aan het begin van hun professionele carrière staan.
  • Boven de middelmaat uitsteken en een belofte inhouden voor de toekomst.

De procedure

De Burgemeester de Bruinprijscommissie beoordeelt de eerste twee criteria. Is daar aan voldaan en is er een eerste positieve indruk van de inhoudelijke kwaliteit van de kandidaat, dan wordt er een professionele jury benoemd. Die onderzoekt het laatste criterium en adviseert de commissie. Dat advies is bepalend voor het al of niet toekennen van de prijs. Ieder jaar, medio december, wordt in de pers en op deze website een oproep geplaatst om uiterlijk 31 maart kandidaten voor deze prijs voor te dragen.

De Burgemeester de Bruinprijscommissie wordt momenteel gevormd door:

  • Leon Mommersteeg (Beeldend Kunstenaar)
  • Carin Unverzagt (Beeldend Kunstenaar)
  • Jowin Heemskerk (Rhedelijk Cultureel)
  • Marijn Swarte (de Zoomerij)

Ontstaansgeschiedenis

In 1959 sprak de toenmalige burgemeester De Bruin van de gemeente Rheden in een rede de wens uit dat er, na de oorlog, en na alle inspanningen voor de wederopbouw, nu in Nederland weer meer aandacht geschonken zou gaan worden aan sport, kunst en cultuur. Te beginnen bij de vorming van de jeugd vooral omdat zij niets van doen hadden met de oorlog.

Kort na het uitspreken van die rede stierf hij plotseling. De gemeenteraad heeft toen om hem te eren een fonds gesticht om jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit te kunnen reiken aan veelbelovend beginnend professioneel kunstenaarstalent. En benoemde daarvoor een commissie, met als voorzitter Lucy Schouten.

De eerste prijsuitreiking vond plaats in 1961. In 1991 volgde kustkenner en -liefhebber Willem van Katwijk, Lucy Schouten op. Sinds 2019 is Leon Mommersteeg voorzitter.

In 1998, bij de opheffing van allerlei aparte gemeentelijke fonds en de privatisering van Rhedense Kunst Commissie naar De Alliantie, werd door de gemeenteraad bepaald dat de prestigieuze Burgemeester de Bruinprijs zou blijven bestaan. En dat de prijsuitreiking door de burgemeester zou blijven geschieden. Sinds 2007 heeft de Rabobank Arnhem e.o. deze prijs mede mogelijk gemaakt.

De prijs bestaat momenteel uit € 2.000,- en een presentatie, een tentoonstelling of voorstelling. Sinds 2013 ontvangt de prijswinnaar ook een trofee. Tot nu toe steeds een kunstwerk gemaakt door Leon Mommersteeg. Een prachtig sterk ontkiemend zaadje, als metafoor voor de talentvolle startende professionele kunstenaar. 

 

Afbeelding behorende bij Burgemeester De Bruinprijs | Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars