Atlantaflat

Met kunst meer verbinding creëeren
Afbeelding behorende bij Atlantaflat

De activiteiten rond 'Heb je even voor mij?' werden in maart 2020 vanwege corona direct uitgesteld, in de hoop het project na de zomer te hervatten. Door de tweede coronagolf is dit niet gelukt. In overleg met de activiteitencommissie van de Atlantaflat, met kunstenaar Francoise Braun van Kunstconstructie en met de gemeente en het VSBfonds, is besloten het project af te ronden. Mogelijk komt er een doorstart na corona, wanneer de omstandigheden dat mogelijk maken.

Heb je even voor mij?

De activiteitencommissie van de Atlanta-flat in Velp, heeft Cultuurbedrijf RIQQ in 2018 benaderd met de vraag hen te ondersteunen in het creëren van verbinding tussen de bewoners, door middel van kunst. Daarop heeft Cultuurbedrijf RIQQ Francoise Braun van de Kunstconstructie gevraagd met een projectvoorstel te komen. Het project kreeg de titel 'Heb je even voor mij?' en ging in januari 2020 van start. 

 

Achtergrond van dit bijzondere project

De Atlanta-flat, gelegen naast het station in Velp, is van oudsher een serviceflat voor ouderen. Nog steeds wordt een groot aantal appartementen door ouderen bewoond. Echter, de flat is geen serviceflat meer: er worden woningen aan jong volwassenen verhuurd en in het bijgebouw zijn kamers voor studenten. De flat heeft gezamenlijke ruimtes die veel mogelijkheden bieden. De activiteitencommissie van de flat organiseert daar verschillende activiteiten. Deze worden helaas alleen door de oudere bewoners bezocht. Er is weinig contact tussen de oudere en de jongere bewoners. Vandaar de wens om cultuurparticipatie een rol te laten spelen in het tot stand brengen van meer verbinding tussen de bewoners van de Atlantaflat.

Voor meer informatie over dit project, kun je contact opnemen met Cultuurbedrijf RIQQ / Marijn Swarte: marijn@cultuurbedrijfriqq.nl

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

 

     

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

 
Gemeente Rheden kiest ervoor kunst en cultuur, sport- en ontmoetingsactiviteiten een rol te laten spelen in haar doel om inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig te laten wonen, werken en recreëren, jong te laten zijn en ouder te laten worden.