Atlantaflat

De Atlanta-flat in Velp is van oudsher een serviceflat voor ouderen. Nog steeds wordt een groot aantal appartementen door ouderen bewoond, echter, de flat is geen serviceflat meer: er worden woningen aan jong volwassenen verhuurd en in het bijgebouw zijn kamers voor studenten. De flat heeft gezamenlijke ruimtes die veel mogelijkheden bieden. De activiteitencommissie van de flat organiseert daar verschillende activiteiten. Deze worden helaas alleen door de oudere bewoners bezocht. Er is weinig contact tussen de oudere en de jongere bewoners. 

De activiteitencommissie van Atlanta heeft Cultuurbedrijf RIQQ benaderd met de vraag of RIQQ hen wil ondersteunen in het creëren van verbinding tussen de bewoners, door middel van kunst. Daarop heeft RIQQ Francoise Braun van de Kunstconstructie gevraagd met een voorstel te komen. Dit voorstel wordt momenteel (nov '19) verder uitgewerkt. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

     
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

 
Gemeente Rheden kiest ervoor kunst en cultuur, sport- en ontmoetingsactiviteiten een rol te laten spelen in haar doel om inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig te laten wonen, werken en recreëren, jong te laten zijn en ouder te laten worden.