Onze Commissies

RIQQ wordt ondersteund door verschillende commissies. De leden van de commissies adviseren Cultuurbedrijf RIQQ waar nodig en helpen mee met de uitvoering van de plannen vallend onder de commissie waarin zij zitting hebben. Commissieleden worden gevraagd door Cultuurbedrijf RIQQ en bestaan uit mensen die affiniteit met RIQQ hebben en kennis/interesse hebben in de discipline van de betreffende commissie.

De volgende commissies zijn actief:

Commissie Incidentele Subsidies

Deze commissie komt vier keer per jaar bij elkaar om de incidentele subsidieverzoeken te bespreken. Zie ook: www.cultuurbedrijfriqq.nl/eenmalige-subsidie-riqq 

Commissie Jaarlijkse Subsidies

Deze commissie komt twee keer per jaar bij elkaar om de jaarlijkse subsidieverzoeken amateurkunstverenigingen te bespreken. Zie ook: https://cultuurbedrijfriqq.nl/subsidies-amateurkunstverenigingen

Werkgroep Beeldende Kunst (WBK) 

Adviseert, signaleert en informeert over beeldende kunst in de gemeente. Wat speelt er op dit moment? Hoe kan de beeldende kunst (nog) beter over het voetlicht komen? De werkgroep kan kunstenaars uitnodigen aan te sluiten bij bestaande projecten of bij plannen die - mogelijk samen met Cultuurbedrijf RIQQ - ontwikkeld worden. Professionele Beeldende Kunstprojecten kunnen worden ondersteund met advies, subsidieaanvragen en bemiddeling met externe partijen of collega kunstenaars.

Selectie Advies Commissie (SAC) 

Geeft advies aan de gemeente Rheden over aankoop van nieuwe beeldende kunst, het registreren ervan, het rouleren ervan binnen het gemeentehuis en de opslag en het onderhoud ervan. Hieraan gekoppeld is de Beeldbank, het digitale archief van het kunstbezit van de gemeente. Deze is voor iedereen in te zien: www.beeldbankrheden.nl 

Commissie Openluchttheater 

Bepaalt mede het programma en de organisatie van voorstellingen in openluchttheater de Pinkenberg in Velp. Commissieleden zijn vooral uitvoerend; zij bemannen bijv. de bar en de kassa tijdens voorstellingen.

Commissie Burgemeester de Bruinprijs 

Deze commissie organiseert jaarlijks de prijsuitreiking voor jong, kunstzinnig talent in de gemeente Rheden.