Over Kunstspoor 7

Cultuurparticipatie in de gemeente Rheden (2018-2020)

Kunstspoor 7 is de naam voor kunstprojecten in de samenleving van de 7 dorpskernen van Rheden.

In de periode 2018 - 2020 voert Cultuurbedrijf RIQQ deze serie projecten uit, in samenwerking met partners en vrijwilligers en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden en verschillende fondsen. RIQQ werkt vanuit de overtuiging dat meedoen aan en genieten van kunst en cultuurprojecten niet alleen ten goede komt aan de Rhedense gemeenschap als geheel, maar ook van grote betekenis is voor individuele bewoners: ook voor hen die zich nauwelijks of slechts sporadisch deel voelen van die gemeenschap. Meedoen aan kunstprojecten houdt mensen bevlogen en betrokken, het geeft ze houvast en werkt tegelijk bevrijdend.

Cultuurbedrijf RIQQ zet hoog in. We geloven dat als mensen uitgedaagd worden door een professionele docent of kunstenaar, binnen een helder kader, de effecten van kunst en cultuur het grootst zijn. Mensen worden geprikkeld om zich te verbeteren en werken aan hun vaardigheden en emotionele expressie. Daarbij zetten zij hun persoonlijke talenten en passie in. Dit brengt het beste in mensen naar boven en resulteert in aanstekelijke resultaten.

Interesse om als deelnemer of vrijwilliger aan een van de projecten mee te doen? Neem contact op via: info@cultuurbedrijfriqq.nl.

Kunstspoor 7 wordt mede mogelijk gemaakt door: RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSB fonds, Oranjefonds, de Dullertstichting en de gemeente Rheden. 

Gemeente Rheden kiest ervoor kunst en cultuur een rol te laten spelen in haar doel om inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig te laten wonen, werken en recreëren, jong te laten zijn en ouder te laten worden. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat kunst en cultuur voor álle inwoners van de gemeente beschikbaar en van waarde is.