Groot enthousiasme voor de erfgoedleerlijn ‘Reizen in de Tijd in Rheden en Rozendaal’

Afbeelding behorende bij Groot enthousiasme voor de erfgoedleerlijn ‘Reizen in de Tijd in Rheden en Rozendaal’ |

Afgelopen maandagmiddag organiseerde Cultuurbedrijf RIQQ een goed bezochte inspiratiemiddag over erfgoededucatie voor medewerkers van erfgoedmusea, kastelen en leerkrachten uit het basisonderwijs in de Bundel in Dieren.

‘De bedoeling is dat we elkaar leren kennen. We werken met vele partijen uit erfgoed en onderwijs aan een belangrijk project maar wie wat doet bleef tot nu toe onzichtbaar.’ zegt Jessica Harmsen, projectleider cultuureducatie bij RIQQ.

De aanleiding voor de bijeenkomst is het project ‘Reizen in de Tijd in Rheden en Rozendaal’ dat meer dan een jaar gelden is gestart, met als doel in 3 jaar een doorlopende leerlijn voor cultureel erfgoed in Rheden en Rozendaal te ontwikkelen. Dit project levert uiteindelijk 12 nieuwe bezoeklessen op, bij erfgoedinstellingen in de omgeving, voor alle basisschool leerlingen. De vrijwillige erfgoededucatoren van Kasteel Middachten, Kasteel Rosendael en het Geologisch museum in Velp zijn nu volop bezig met het vernieuwen van lessen. Pop Up Museum Rheden in Oorlogstijd en Boerderij de Munnikenhof in Rheden in Rheden ontwikkelen geheel nieuwe lessen. In het lopende jaar sluiten ook weer nieuwe erfgoedinstellingen aan.

Er is veel animo onder educatoren om hun bezoeklessen vorm te geven aan de hand van een actueel didactisch kader, waarbij kinderen leren door te doen en ontdekken. Zo leerden de aanwezigen de ‘Gouden Regels van erfgoededucatie’ in een workshop van Jolijn Rietbergen van Stichting Erfgoed Gelderland. De deelnemers werden zelf ook actief aan het werk gezet en dat bracht meteen de juiste dynamiek in de groep.

Basisscholen kunnen nu al deelnemen aan reeds ontwikkelde bezoeklessen op prachtige locaties in de gemeente. Voor bezoeklessen kijken leerkrachten op www.reizenindetijd.nl

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Gemeente Rheden en Rozendaal en Fonds voor Cultuurparticipatie.