Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp

Harmonie Unisono Velp
Afbeelding behorende bij Inzameling oud papier door Harmonie Unisono Velp | Harmonie Unisono Velp

VELP- Zaterdag 11 mei halen vrijwilligers van Harmonie Unisono het oude papier op in een deel van Velp zuid.

Meer Muziek in de klas
De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten die in een orkest bespeeld worden. Een landelijk platform onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima en het Rhedense Cultuurbedrijf RiQQ ondersteunen dit initiatief.

Iedereen tussen pakweg 7 en 70 jaar mag zich aanmelden voor een proefpakket van enkele muzieklessen voor slechts € 10,-. Voor wie die de smaak te pakken heeft kannatuurlijk doorgaan met muzieklessen. Voor meer informatie kunt je terecht op de website www.unisono-velp.info

Inzamelgebied oud papier
Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, kasteel Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de Rivierenwijk:
Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat.
De papiercontainers kunnen ‘s morgens vóór 8:00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.